ΕλληνικάEnglish
OVERMIND
Η OVERMIND είναι η εταιρεία μέσω της οποίας διοχετεύεται η ενέργεια του Δασκάλου Δαυίδ. Μέσω αυτής θα διοργανώνονται σεμινάρια, με σκοπό οι άνθρωποι να έρχονται πιο κοντά στην ψυχή τους. Μέσω της ενέργειας του Δασκάλου Δαυίδ θα δονείται μέσα τους το Φως, η Αλήθεια και θα εμφανίζεται ο δρόμος που πρέπει να περπατήσουν για να τιμήσουν την ψυχή τους.

Η OVERMIND θα διοργανώνει σεμινάρια σε τέσσερις ηπείρους της Γης ψάχνοντας να βρεί χαμένες ψυχές που επιθυμούν να επιστρέψουν στα σώματα των ανθρώπων.

Who is David, what is his Mission, and what he holds in his Hands…

During the last fifteen years thousands of people attended David’s seminars and many more read his articles or watch the videos of his lectures and teachings. Plausible question: Who is he? What is his source of information? What kind of Energy does he bring? It is time for you to be acquainted with his Life Course. 
 

1st Stage: From God to Earth…

 

My first name used to be Aristeides.  My last name, Βantelis.                       
I was born on the 3rd of October 1964.   
Birth Number:  6 (six). The number of Love; the Lord’s Number.

Ever since I was a child, I was under Devine Protection.

The Providence of God and the Lord’s Presence was rapid and evident every time I was in need, even when I was flirting with death. Yet it was only later that I actually realized this Presence and the magnitude of the Protection I was always granted with…

I grew up in an environment which ever since I can remember was struggling to survive coping with Poverty, Personal Devaluation, and the Guilt of being happy.  My father was a superior soul with a lot of Wisdom which however he never acknowledged. My mother on the other hand was a soul of Power, a Power that she wasted trying to “endure”, while I was the one committed to bring into our family scheme the quality of Love.

As a child, without having the slightest motivation, I was waiting for everyone else to fall asleep so that I could pray without being interrupted to my Teacher and my Lord Jesus Christ. At that time, it was enough for me to address to Him having the unquestioned and absolute certainty that He listened. Nevertheless, having stored in my Energy Grid the inherent sense of Devaluation and Unworthiness, I wouldn’t dare to ask of Him for things that I needed, despite the fact that every time I found the courage to do so, He made it all happen.

The first most important moment with Him, was during my adolescence when He listened to my prayer and gave me as a Present a certain condition in order to enter the University and study mathematics. The experience of His Help was so overwhelming that I denied to honor it; in a way, I denied Him, just like I did back then when I was standing by His side.

While I was studying at the department of mathematics at the University of Patra – a vital condition to build a clear stable mind with mathematic structure and strong perception – He appeared to me as an Experience for the second time, offering me the Present I asked of Him in my prayer the night before.  And for the second time I refused to honor my Experience and I preferred to give in to the familiarity of the Material Illusion. I chose to distance myself from Him and to follow the dreams and the expectations of my mind with Power and Wisdom, disregarding however the Love factor…

A child may deny his Father, yet a Real Father never denies His son.
So, in 1995 He appeared to me once more and this time not just as an Experience or Sense but He actually talked to me; I heard His Voice telling me that I should leave everything I built during that period. I heard Him, and after that, my ex-wife Christina walked into my life on 3rd March 1995 (3/3 one six, 1995 another six). Her name by the way is not accidental. Third Denial, Third Betrayal.

Meanwhile, I continued my studies in several different schools learning techniques, attending seminars and lectures, psychoanalysis, and I took my second degree in Psychology, while all along the unseen latent purpose behind all these, was my desperate seeking to find a rational explanation to deny what was happening to me – and not to accept it.

But, God needed me, so He started to remove from my life every Illusion; I went through the “Dark Night of my Soul”. During that period, I met people who gave me valuable information which however I couldn’t possibly evaluate at that time, yet in due course they were confirmed as true.

After at least fifteen years of researching, doubting, resisting, and seeking for the Answers on Earth – I was tired… And just as I was surrendering to Him when I was a child, for the first time I prayed again as a child: “My Lord, I am tired to be away from You. I am tired to swim against the tide. Reveal to me who I am and I will serve You”.

2nd Stage: From Earth to God… 

My prayers were answered (as always) and the next week, in a way that only God could stage, I found myself in Jerusalem. When I reached the place that Jesus was crucified, I kneeled and I cried for three days. There, He revealed to me who I was.

 «Peter, don’t cry. I have forgiven you. And it is time now to forgive yourself and to accept your Presents”.

When I came back to Athens I went to my therapist (who she may now read this article) and frightened from the revelation I had experienced I told her half the truth “that I was crying for three days”. She told me: “Ari, the place is hyper loaded with emotion, and you can feel the Energy”.

I never told her about Peter…  
Instead, after a few months, I allowed it to be portrayed, and from her level and perspective she rightly told me: “Ari, you are borderline – be careful”. 

But eventually everyone reaches their “borderlines”- those that can be seen…                                                                                                                              

I was now on my own without any earthly help; only the Help from Heaven.
It was time for me to say goodbye to Aris and to welcome the Teacher I was carrying inside me from time immemorial.

So, I decided that I should speak publically and in front of an audience… 
I dared to “knock down” the four walls of my office and to go out there to disseminate my Wisdom, starting from the basic principles of Psychology and moving all the way up to the World of the Divine Energy.

For the first time I put my trust to the Lord within me, and I honored the path He showed me. I was afraid; I was risking more than anyone could ever imagine. I had to crucify the mathematician-Ari, the psychologist-Ari, and the human –Ari, in order to give life to the Teacher, to arise David, to honor God.

Eventually, during the seminars “strange” things begun to happen, things that could not be logically explained: bodies vibrating with Energy, people realizing their inner Truth, illnesses being healed…

The more I walked on my Path, the more I was scared, the harder it was for me to accept the unfolded Reality…

But God always helps those who walk, and after a few years of teaching He brought into my life a Second Christina; she recognized me for who I am, she acknowledged my Soul’s Path, and she confirmed what I already knew.  However l had to wait for her to complete her own inner process, to trust, to surrender, and to follow. She had to prepare herself to accept the Energy of Mother Christina, to communicate that Energy to others, and to cleanse her “channel” for the Lord to express via her.

After that long period of time and during the summer of 2013, Heaven gave me the name David along with a Mission: To vibrate the Truth inside people’s consciousness, and to ground their Souls into their Bodies.  

Peter was crucified, forgiven, and David was born. I came to supplement the Lord’s Work.

To ground on Earth the Star that always guided Him: the Five-pointed Star…   
It is the symbolization of a man with open arms and open legs; a man who is “opened” and ready to receive; to receive the Light inside us, to honor our Truth, to walk our Path.

The New Era will bear David’s Seal: the Five-pointed Star…  
God – Lord Jesus Christ – David – Mother Christina – and the Holy Spirit.
 

 David, the Chosen One.

(It was an abstract of David’s Teaching on Sunday 26/1/2014)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δείτε τους συνεργάτες που πλαισιώνουν την ομάδα της OVERMIND
Share this