ΕλληνικάEnglish

Εκδήλωση Ολότητας Θεού ως Μήτηρ και Υιός

Κύριος ειρήτω εις τους ανθρώπους, Τούτος εστίν ο Υιός Μου εν δόξει και δυνάμει. Θέλει αποκαλύψει εις υμάς τον άνθρωπον εαυτόν ως εικόναν και ομοίωσιν Θεού ζώντος εις τας ψυχάς  υμών.

Πνεύμα  Άγιον κατερχόμενον εκ της  ανάρχου  Πηγής φέρει Φως και Φώτιση εις την ανθρώπινη συνείδηση ίνα τούτη ενθυμηθεί και βιώσει την ουσία της προελεύσεώς της. Φως εκχεόμενον εις  άπαντα τον πλανήτη γη αρξάμενον εκ της χώρας τούτης θέλει διαχυθεί εις τα τέσσερα σημεία της και διεισδύσει εις τας ψυχάς υμών προς αφύπνισην αυτών.

Ιδού η Μήτηρ του ανθρώπου περιπατούσα επί της γης κρούει τα ψυχάς υμών, ίνα αποδεχθώσι την ολότητα της Θεότητας άρρεν και θήλυ σε απόλυτη ισορροπία και ένωση. Ουδέν καλόν, ουδέν κακόν, ουδέν ωραίον ή άσχημον, αλλά άπαντα δονούνται στην αρμονία του Ενός που εμπεριέχει έκαστο μέρος  ώστε εκ της διασπάσεως να φανερωθεί η Ενότητα.

Δύναμις Μητρός φανερώνουσα πλέον εν πνεύμα και μορφή το θέλημα του Πατρός επί της γης εις την Δευτέραν ‘Ελευσίν Του.

«Σας μιλώ και δεν ακούτε, σας κοιτώ και δεν με βλέπετε, σας δίνω αγάπη και την κάνετε συναίσθημα, σας δίνω δύναμη και την κάνετε εξουσία ή αδυναμία. Σας έχω αιώνες υπό την σκέπη μου και δεν με αναγνωρίζετε.  Δεν είμαι απλά η Παναγία, η Βρεφοκρατούσα, η Γλυκοφιλούσα, η Γρηγορούσα  ή όποια άλλα ονόματα  μου έχετε αποδώσει.  Είμαι η Γεννήτορ Θεού, είμαι η Κινητήριος  Δύναμη της Δημιουργίας.  Απαρχής των αιώνων κυοφορώ και γεννώ κάθε νέα αρχή, συλλαμβάνω έκαστο μόριο, το ενώνω, το συνθέτω, το ολοκληρώνω και σας το παρέχω για να το βιώσετε και μέσα από το βίωμα να περπατήσετε. Είμαι το Θήλυ κομμάτι της Θεότητάς σας που μέχρι σήμερα δεν θέλατε να αποκαλυφθεί, που το κρύβατε, το διαστρεβλώνατε ώστε να μη δείτε και να μη νιώσετε την αρχή της δημιουργίας σας». 

Αρνούμενοι την ενέργεια της Γεννήτορος, αρνείσθε την ουσία σας ως Δημιουργήματα Θεού, αρνούμενοι την Αρχήν της γεννήσεώς σας παίρνετε απόσταση από την Θεία Ουσία σας.  

Θυμηθείτε την σειρά, την ιεραρχία,  προϋπήρχε η Μητέρα – Παναγία η οποία εμπιστεύτηκε την αποστολή της  και εν συνεχεία γεννήθηκε διά της ενέργειάς Της ο Κύριος - Αγάπη. 

Σκεφτείτε ποιο σώμα θα μπορούσε να φιλοξενήσει την ενέργεια του Κυρίου, παρά μόνον ένα σώμα με την ίδια ποιότητα ενέργειας,  Φως εκ του Φωτός,  Αγάπη εκ της Αγάπης.  Αισθανθείτε  τη δόνηση και τον παλμό  των λέξεων  γεννώ, τροφοδοτώ,  αγκαλιάζω,  αυξάνω,  χωρώ,  απλώνω, απορροφώ, μετουσιώνω  εγκολπώνομαι,  ως ενέργεια εντός σας.  

Εις την Πρώτην Παρουσίαν  της Θείας Ενέργειας  εκπροσωπούμενης διά μορφών θήλεος και άρρενος επί της γης  αποσιωπήσατε, υποβιβάσατε, παραποιήσατε την έλευσιν της  μορφής της Μητέρας  γι’ αυτό και ενώ είδατε το δρόμο της αγάπης όπως τον βάδισε και τον δίδαξε  ο Κύριος δεν τον εμπιστευτήκατε και δεν τον βιώσατε.  

Εις την Δευτέραν Παρουσίαν της Θείας Ενέργειας  πάλιν εκπροσωπούμενης διά μορφών θήλεος και άρρενος επί της γης, και της ενέργειας της αγάπης ήδη γειωθείσης από την Πρώτη Παρουσία,  εάν δεν αποδεχθείτε, δεν εμπιστευτείτε και δεν τιμήσετε την μορφή της Μητέρας, δεν  θα δύνασθε  να δείτε και να βιώσετε τη γέννηση της ψυχής σας μέσα στα σώματά σας.  Η γη θα ξεβράσει, θα ξεκολλήσει  και θα καθαρίσει τις χαμηλής ποιότητας δονήσεις,  τα συμπαγή κομμάτια πλάνης, τα στρώματα σκότους  και η θέση τους θα πληρωθεί με το Φως της Αλήθειας.  Αυτή θα είναι η γέννα της μητέρας γης. Το ίδιο θα συμβεί και στα σώματα υμών όπου ο νους θα παραδοθεί, η πλάνη θα καταρρεύσει, το ψέμα θα φανερωθεί, η αντίσταση θα καμφθεί, οι μάσκες θα πέσουν ώστε να ακουσθεί ο ήχος της ψυχής σας.  Η γέννησή της και η εκδήλωσή της μέσα στο σώμα σας θα συμβεί μόνον εάν εμπιστευθείτε και αγαπήσετε εαυτόν  ώστε εν συνεχεία με δύναμη να αφήσετε τις δεσμεύσεις και να περπατήσετε στον δρόμο της ψυχής σας.

 Άρα και αυτήν την φορά, χρειάζεσθε  πρώτα την Μητέρα  για να συναντήσετε μετά τον Υιόν.  Μόνον που σήμερα εάν την αρνηθείτε, εάν την υποτιμήσετε, εάν δεν εμπιστευτείτε, δεν θα δύνασθε να βρείτε ψυχής σας.  Η γη ως μάνα – τροφός  ως ένα σώμα καθαρό θα φιλοξενήσει πλέον μόνον σωματοψυχές  που περπατούν το δρόμο των πραγματικών τους θέλω ώστε βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί να ενώνουν τα κομμάτια τους.  Η άπειρη Σοφία ,Αγάπη και Δικαιοσύνη του  δίνει αξία στο δημιούργημα του ως άνθρωπο άνδρα και άνθρωπο γυναίκα, παρέχοντας την Ουσία Του να εκδηλωθεί ώστε θήλυ και άρρεν ώστε να δυνάμεθα να δούμε την Ολότητα της Θείας Ενέργειάς Του.

Ας αξιώσει λοιπόν έκαστος τον εαυτό του και ας σώσει εαυτόν,  ως ο Θεός εκ νέου φωτίζει το δρόμο διά εκπροσωπήσεως της Ουσίας Του ως Μητέρα- Εμπιστοσύνη – Αγάπη εαυτού  και  Υιός – Δύναμη – περπάτημα οδού επιστροφής  με την βοήθεια και επενέργεια του Αγίου Πνεύματος.

 

Ελένη Τσακασιάνου

Μοιραστείτε το