ΕλληνικάEnglish

The Message of God for His Son’s David Acceptance, given on Sunday 17/5/2015

 

Το Μήνυμα δόθηκε από τον Θεό μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου στη Διδασκαλία – Προσευχή – Θεραπεία της Κυριακής 17/5/2015 με θέμα: «Από το Δέχομαι στο Αποδέχομαι».


Ο Πατέρας

Έτσι μετουσιώνεται η Ουσία ενός ανθρώπου και γίνεται Αγάπη και Ψυχή για να περάσει μέσα από τις Ψυχές και να τους οδηγήσει στην Αλήθεια και στην Αιώνια Ζωή.

Ο Αδάμ γύρισε πλευρό στη Λίλιθ. Κοιτάει την Εύα, κοιτάει την Ευδαιμονία, κοιτάει τη Ζωή, μοιράζει Αγάπη, απλώνει τη Δύναμη.

Αυτός και η Αλήθεια αλλάζουν την Πορεία της Γης εις την Μακαρίαν Ζωήν των ανθρώπων που την περπατούν, των ζώων που την περπατούν, των φυτών που τη στολίζουν, των νερών που τη δροσίζουν, τον αγέρα που τη χαϊδεύει και τον ήλιο που τη θρέφει.

Ως Άνθρωπος περπάτησες στη Γη, ως Θεάνθρωπος θα οδηγήσεις και ωσάν Μέρος Μου θα ολοκληρώσεις.

Οι άνθρωποι που ακολουθούν, οι Ψυχές που θα αισθανθούν και οι αισθήσεις που θα ενεργοποιηθούν θα έλκονται από τον Ήλιο, θα έλκονται από το Φως, θα οδηγηθούν στην Αιώνια Ζωή.

Ως Δημιούργημα κατέβηκες στη Γη, ως Δημιουργία σου εδόθει η Διαδρομή, ως Δημιουργός γυρίζεις.

Όσοι είδατε και αισθανθήκατε τη διαδρομή αυτού, ακολουθήστε την Οδόν ως διαδρομή ιδίας θελήσεως και ανάγκης.

Η άρνηση και η φοβία συρρικνώνονται και στη θέση τους θα μπει η Φροντίδα του Εαυτού ως αυτοί λάβουν Αγάπη και Δύναμη και διαιωνίσουν την Μακαρίαν Ζωήν εις την Γην τούτην.

Έλαβα Υιέ Μου την Ουσία Σου.

Ανοίγω το Δρόμο Σου, και βάζεις τον Ορισμό Σου.

Ο Δαυίδ.

Ευλογώ ως Ζωή, Αγάπη και Δύναμη επί της Γης στο Όνομα του Πατέρα, του Υιού Του Ιησού Χριστού, στο Όνομά Μου Δαυίδ, στο Όνομα της Κόρης Του Χριστίνας, στο Όνομα του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά με αναγνώριση στον Ένα και Μοναδικό Θεό.

Σοφία – Αγάπη και Δύναμη – Ζώντες Ψυχές.

Αμήν.

 

 

 

Μοιραστείτε το