ΕλληνικάEnglish

5ος Κύκλος Εντολών - ΕΠΤΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Οι ακόλουθες Εντολές είναι απόσπασμα από μήνυμα που δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013. 


Θυμηθείτε ότι περπατάτε, ότι ζείτε κι αναπνέετε, αφήνοντας πίσω σας οτιδήποτε μέχρι σήμερα κάνατε, κρίνατε, ψευδομαρτυρήσατε, κλέψατε, φθονήσατε, ζηλέψατε….

Και μέσα από το Φως ξεπλύνετε αυτά και φορέστε τον Μανδύα της Ζωής. 

Περπατήστε στην Κιβωτό της Αλήθειας, και τότε πείτε το «Πάτερ ημών»:

«…Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού».

Όταν φτάσετε εκεί θα δείτε στο ένδυμά σας ότι είναι Λευκό: Αλήθεια και Φως…

Ουδεμίαν πονηρίαν, ουδέν ψεύδος, ουδεμία κλοπή, ουδέν μίσος, ουδέν κακία… 

Και ολοκληρώστε αυτό για να ετοιμαστείτε για το «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα». Τότε θα νιώσετε τον Πατέρα Μου και Πατέρα σας, ως Έναν και Μοναδικό, ωσάν Λευκό Μανδύα στη Σάρκα της Γης, ωσάν Φως στην Ψυχή, ωσάν Πνεύμα στο Νου.  

Η Θέληση, η Πρόθεσή, η Αγάπη και η Αλήθεια θα είναι τα σημεία που οι άνθρωποι θα ζουν. Ως τότε ιδείτε τη Λέπρα του Σώματός σας και της Ψυχής σας.

Γδυθείτε για να ενδυθείτε με το Λευκό Μανδύα της Ζωής.

 

Εντολή 1η

Εμπιστεύομαι εμένα, ωσάν ένα μοναδικό Θεό επί της Γης. 

Εντολή 2η

Εμπιστεύομαι βιώματα και αλήθειες Εαυτού, ωσάν έναν και μοναδικό Θεό. 

Εντολή 3η

Εμπιστεύομαι ότι βλέπω και αισθάνομαι και ακούω το χτύπο της Καρδιάς μου, ως έναν και μοναδικό Θεό. 

Εντολή 4η

Εμπιστεύομαι το Φως της Αλήθειας και ότι αυτό εισχωρεί στο σώμα τούτο, ως έναν και μοναδικό Θεό. 

Εντολή 5η

Εμπιστεύομαι εμένα σαν Σώμα, σαν Ψυχή και σαν Πνεύμα.

Εμπιστεύομαι τη Γη, ωσάν Ύλη, ωσάν Ψυχή, ωσάν Πνεύμα, ως έναν και μοναδικό Θεό. 

Εντολή 6η

«Ως εν Ουρανώ και επί της Γης».

Ότι ζητάτε από τον Ουρανό εμπιστευθείτε ότι τα έχετε στη Γη.

Πορευθείτε και δοξάστε έναν και μοναδικό Θεό. 

Εντολή 7η

Θεός- Κύριος – Εαυτός – Εμπιστοσύνη.

Τέσσερα Σημεία. Πάρτε τη Διαχωριστική Γραμμή.

Κάνετε δύο τρίγωνα . Εμπιστευθείτε αυτό.

 

Και άξιο εστίν ων αληθώς, ως Δρόμος, ως Δάσκαλος, ως Έργο, ως Δαυίδ, ως Θεός.

Μοιραστείτε το