ΕλληνικάEnglish

4ος Κύκλος Εντολών - ΕΠΤΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Οι ακόλουθες Εντολές είναι αποσπάσματα μηνυμάτων που δόθηκαν από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου στις ακόλουθες ημερομηνίες…   


 Τετάρτη 28/8/2013

                       

ΕΝΤΟΛΗ 1η

Ο Εαυτός ως Φως αληθινόν, λαμβάνει Πνεύμα. 

ΕΝΤΟΛΗ 2η

Εαυτός χείριστος ωσάν Αλήθεια, χειριζόμενος. 

ΕΝΤΟΛΗ 3η

Εαυτός μόνος και αληθινός ως επορεύθει, Αγάπη εγένετο.

 

Όσοι με ακούσατε, όσοι με αισθανθήκατε… πορευθείτε…!!!

Όσοι θέλετε, ακολουθήστε.

Όσοι αγωνίζεστε για να αισθανθείτε. Αφεθείτε…

 


                                             Κυριακή 1/9/2013

ΕΝΤΟΛΗ 4η

Εαυτός δοξασμένος ως Σώμα και Ψυχή, περπατεί το Δρόμο της Αγάπης…  

ΕΝΤΟΛΗ 5η

Εαυτός αληθινός βιώνει αλήθεια Ζωής. 

ΕΝΤΟΛΗ 6η

Εαυτός ελεηθήσον από Ψυχή, δίδει ανάσα Ζωής. 

ΕΝΤΟΛΗ 7η

Εαυτός ως Εαυτόν, Θεός Εαυτού υπάρχω.

 

Το μέγα Έλεος του Εαυτού σας είναι αυτό που ανεβάζει την αξιοσύνη του σώματος και την εμπιστοσύνη της Ψυχής σας στο Φως το Αληθινό….

 

Ο Θεός στο καλό…

Αμήν

 

Μοιραστείτε το