ΕλληνικάEnglish

3ος Κύκλος Εντολών - ΕΠΤΑ ΕΝΤΟΛΕΣ

Οι ακόλουθες Εντολές είναι απόσπασμα από μήνυμα που δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013. 


Εντολή 1η:

Η προσδοκία της ανάστασης των νεκρών, είναι των συναισθημάτων που αφήνετε και προχωράτε.

Εντολή 2η:

Ο λόγος της Αλήθειας είναι το κατασκεύασμα του Νου.

Αφήνετε το λόγο και δείτε την Αλήθεια.

Εντολή 3η:

Όσοι επιστέψατε στο Νου, τον ευλογήσατε.

Όσοι είδατε την Αλήθεια, αισθανθήκατε το Σώμα, ως αυτό υπακούσατε εις την πορεία τούτην εν αυτώ.

Εντολή 4η:

Τίμα το σώμα σου και την ψυχή σου ως Εαυτό Θεό.

Εντολή 5η:

Παρατηρώντας συναισθήματα, βιώσαντας αυτά ως Αλήθεια και αφήνοντας αυτά ως πραγματικότητα. Εν αυτώ πορευθείτε.

Εντολή 6η:

Όσους γύρω σας είδατε, ακούσατε, πορευθήκατε, αγκαλιάσατε, βοηθήσατε – αφήνετε και προχωράτε στον εν μόνον Εαυτό.

Εντολή 7η:

Ύλη – Λόγος

Είδον – Άκουσον

Γεύση – Πίκρα

Πόνος – Αίσθηση

Χτύπος – Άκουσμα

 

Αφήνω, και αισθάνομαι το Όλον του Εαυτού τούτου.

Τις λέξεις «πρέπει», «φαντασία», «θα», «όπως», «γιατί» - αφήνετε και αισθάνεστε.

Κρίση, θαυμασμός, πίκρα, πόνος, θυμός, ζήλια – βιώνετε και αισθάνεστε.  

Περπατώ σημαίνει ζω. Στέκομαι σημαίνει διαπραγματεύομαι. Ανυπακοή σημαίνει ίσως. Όσοι θέλετε, όσοι επιλέξετε, όσοι πορευθείτε – αυτή είναι η Αλήθεια.

 

Όποιος θέλει οπίσω μου ελθεί.

Ου γαρ οίδασει τι ποιούσι.

 

Αμήν.

Μοιραστείτε το