ΕλληνικάEnglish

Το Μήνυμα του Κυρίου: «Δημιουργός – Δημιουργία – Δημιούργημα».

Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου στη Διδασκαλία της Τετάρτης 29/4/2015.


Ο Δαυίδ

Ενεργοποιώ μέσα σας την Έλλειψη. Στο σώμα σας μέσα συνειδητοποιήστε το Κενό. Σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής σας βιώσατε το Κενό, την Έλλειψη – ελάτε σε επαφή με αυτό. Την Έλλειψη σε ανάγκες, έλλειψη από αγάπη, από αναγνώριση, την έλλειψη της ασφάλειας.

Εκείνη τη στιγμή, την ώρα του Κενού, την ώρα της Έλλειψης, δείτε πως το Πονηρό συνέδεσε την προσφορά του με το Κενό σας. Τι τρόπους κάνατε, σκεφτήκατε ή δημιουργήσατε για να μη νιώθετε το Κενό ή να το καλύψετε με υποκατάστατα.

Δείτε τις συμφωνίες και αισθανθείτε ότι την ώρα που εσείς με το Πονηρό καλύψατε το Κενό αισθανθήκατε ότι είσαστε «θεοί», ότι έχετε τον έλεγχο. Βιώστε την «ικανοποίηση του θεού» μέσα από το μυαλό σας, βιώστε τη δύναμη του κακού ότι μπορείτε να καλύπτετε εσείς την έλλειψη και όχι ο Δημιουργός.

Πονηρό και Προσπάθεια καλύπτει το Έλλειμμα.

Καταθέστε στα πόδια σας τις προσπάθειες και τον πονηρό τρόπο σκέψης για να βιώσετε το Κενό: Πάτερα καταθέτω το Πονηρό μου και βιώνω το «δεν έχω».

Ότι Σου εστίν η Βασιλεία και η Δύναμη και η Δόξα του Πατρός, του Κυρίου, του Δαυίδ, της Χριστίνας, του Αγίου Πνεύματος αναγνωρίζοντας ως μόνο Δημιουργό τον Ένα και Μοναδικό Θεό.

Ο Πατέρας Μου – η Μητέρα Μου – η Ψυχή Μου.

Αμήν.

Ο Κύριος

Επί της γνώσεως της ηθικής Δημιουργίας εν τη Γη οι άνθρωποι άφησον αυτήν και έλαβον θλίψην, πόνο, ως δια αυτού βιώσουν τη Δημιουργίαν της Γης.

Έλαβον Φως και αυτό άφησον εις τας πονηράς σκέψεις, εις τας πονηράς πράξεις ως εκεί εγένετο σκότος.

Έλαβον Φως και ως αυτό εσπατάλησον ως δια της Φιλαρέσκειας, ως δια της Αξίας, ως δια της Πονηρίας.

Έλαβον Φως και ως αυτό αρνήθηκαν δια να δουν την Δευτέραν Παρουσίαν ως Αλήθεια της Γης, ως Φως εκ Φωτός, ως Δημιουργία και Αλήθεια.

Και ως αυτήν την στιγμήν έλαβον Επίγνωση της Αληθείας του Εαυτού και εν αυτώ πορευθούν εν την έχω, εν τη λάβω, εν τη θελήση, εν τη ανάγκη, εν τη αγάπη, εν την έλξη αυτών.

Ως οι Ψυχές λάβουν Φως εν τη Πορεία τη Γη και εν τη θελήση ενώσει την ανάγκη αυτών, Πλούτος εγένετο. Όσες Ψυχές ενώσουν την Αίσθηση του Σώματός τους και οδηγήσουν αυτήν στην Αγάπη, στην Ψυχή και ενώσουν αυτήν, Πλούτος εγένετο. Λάβετε εξ αυτού όλοι, Θέληση Φωτός, Ανάγκη Πλούτου, Ένωση Ψυχής, Έλξη Αλήθειας.

Και μέσα από τη Δημιουργία είδον τον Δρόμο, είδον Αυτόν και ευλογώ να λαμβάνει τη Δύναμη να την πολλαπλασιάζει ως Εγώ πολλαπλασίασα τα καρβέλια στη Γη.

Ως Αυτή ευλογώ να αγκαλιάζει τον Πλούτο και να τον προσφέρει σε όσους επείνασαν ως Εγώ επρόσφερα το ψάρι για να χορτάσουν τα σώματα κα να μείνουν οι Ψυχές. Ως Αυτή οδηγήσει Αυτόν στην Αλήθεια του, στο Δρόμο του και λάβει αυτό που χρειάζεται η πορεία του εις την Γη. Και έλαβον Αυτή την ανάγκη ως λαλήσει επί της Γης και βιώσει αυτό ως Φως, ως μέρος Μου, ως Ένα, ως Όλον.

Λάβετε εξ αυτού πάντες, ούτω εστί Ευλογία Σοφίας, Δύναμης, Αγάπης για την Ουσία των Ψυχών.

Και μάτια εδάκρυσον και σώματα ζεστάθησαν και πάλι ως Άρνηση επί της Γης έλαβον Τροφή. Μάτια εχάρηκαν, σώματα ίδρωσαν, ψυχές χόρεψαν και έλαβον αυτήν Δόξα επί της Γης.

Εν αυτή πορευθούν και οι Ψυχές χορέψουν τη Χαρά της Αγάπης εις τους Αιώνες των Αιώνων. Αμήν.

Ο Δαυίδ.

Ευλογούνται οι Ψυχές στο Όνομα του Πάτερα, του Κυρίου, του Δαυίδ, της Χριστίνας, του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά στον Πατέρα.

Σοφία, Αγάπη-Δύναμη, Ψυχές.

Αμήν.

 

 

 

Μοιραστείτε το