ΕλληνικάEnglish

Το Μήνυμα του Κυρίου: «Από το Λαμβάνω στο Αξίζω»

                                                          

 

Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου την Τετάρτη 4/2/2015.


Ο μήνας των Αντιδράσεων. Η Στιγμή να δουν οι άνθρωποι την Αντίδραση από το Νου στην Ψυχή, από την Ψυχή στο Νου. Να βγουν στην επιφάνεια κρυμμένες αντιδράσεις και να ανοίξουν στο να ζητήσουν και να πάρουν από τη Θεϊκή Ενέργεια που ρέει την Αξία του Εαυτού τους.

Ως έλαβον Θέση οι Ψυχές για να δράσουν στη Διαδρομή τους, έλαβον μήνυμα λάθους και όδευσαν στην Αντίδραση.

Ως Εγώ Ειμί το Φως, ο άνθρωπος λέει: «Εγώ είμαι ο Εαυτός».

Ως Εγώ Είμαι ο Δρόμος, ο άνθρωπος λέει: «Εγώ Είμαι Ψυχή και οδεύω προς τον Θεό».

Ένας είναι ο Θεός – ο Πατέρας ημών. Ο Άλλος είναι ο Άθεος, ο Δρόμος αυτών. Μία είναι η Ψυχή – σε έναν Εαυτό, σε μια Ενέργεια, σε ένα Σώμα, σε μια Διαδρομή.

Δείτε τη δική μου Διαδρομή. Έγινε για να λάβουν οι Ψυχές μήνυμα της δικής τους δράσης. Όταν με συνέλαβαν εγώ ήμουν ήδη έτοιμος να βιώσω τις αναδράσεις, να βιώσω τη ζήλεια, να βιώσω το θυμό,  να βιώσω τη κακία, να βιώσω το φθόνο, να βιώσω το μίσος των ανθρώπων και να περπατήσω προς τη Σταύρωση, για να ιδούν ότι αφήνοντας όλα αυτά, τα σταυρώνουν και παραδίδονται ως Ψυχή στον Εαυτό τους και ανοίγονται στον Έναν και Μοναδικό Πατέρα και λαμβάνουν Θεϊκή Ενέργεια.

-       «Πατέρα, παραδίδω το πνεύμα μου».

Μόνο αυτό παίρνετε μαζί σας στη Διαδρομή σας προς τον Θεό. Στη Γη το ονομάζετε Ψυχή. Φροντίστε το και τιμήστε το. Ο σώζων Εαυτό σωθήτω ως Εαυτός.

Όσοι με χτυπήσανε, όσοι θυμώσανε μαζί μου, όσοι με ζηλέψανε, όσοι με φθονήσανε και όσοι με μισήσανε βιώναν την Αντίδραση. Εκφράζαν συναισθήματα κι έτσι καθάριζαν οι Ψυχές. Κι εγώ περπατούσα. Μέσα από την Αντίδραση κάνανε την Κάθαρση, ως αυτοί περπατήσουν και ιδούν την Αλήθεια του Εαυτού τους.

 

Προετοιμάστε τα σώματά σας για τη Διαδρομή αυτή, προετοιμάστε τα συναισθήματά σας για την άφεση αυτών και οδηγήστε με δράση και με θέληση το Πνεύμα σας στο χώρο που ανήκει.

Ως λάβετε Φως εκ Φωτός και Αλήθεια Εαυτού εν τη θελήσει ανάγκη Ψυχή λάβει. Έτσι έλαβον μήνυμα Θεού. Άφησον μήνυμα ανθρώπων και έλαβον Πνεύμα Εαυτού. Όσοι άνθρωποι βιώσουν την Πραγματικότητα ως Χαρά της Γης, ως Ευδαιμονία Ψυχής και δουν τον Εαυτό ως Θέληση και Ανάγκη βιωμάτων εν τη θελήσει αυτού. Η Σοφία του Πατέρα απλώνεται, οι Ψυχές φωτίζονται, τα σώματα δονούνται, οι νόες χάνονται. Η Ενέργεια ρέει, η Αίσθηση ανοίγει.

Η Γη έχει ακόμα Τρία Βήματα: Είκοσι μία ημέρες επί τρία ( 21 x 3) για να λάβει την Ολοκλήρωση του Θεϊκού Πνεύματος επί της Γης. Ο Πατέρας γειώνεται ως Ενέργεια, ως Σοφία, ως Δύναμη, ως Αγάπη, ως Άπειρο Φως.

7/4 η Αγάπη, 8/4 η Δύναμη, 9/4 η Σοφία.

«Λαμβάνω Τιμή, Δόξα, Ειρήνη, Αγάπη, Δύναμη, Αλήθεια, Ευδαιμονία, Ψυχή και θέτω εμένα ως Ενέργεια στη διάθεση της Πραγματικότητας».

Δημιουργήστε την Ταυτότητά σας σαν Σώμα και Ψυχή στη Γη, ως ετοιμαστείτε και παραδώσετε για να λάβετε την Πραγματικότητα.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και Γαβριήλ βρίσκονται ήδη στη Θέση τους στη Γη και ετοιμάζουν το χώρο για την πραγματοποίηση της Δευτέρας Παρουσίας.

Λάβετε φάγετε τούτο μου εστί η Ενέργεια ως Κύριος Ιησούς Χριστός Υιός του Θεού, Πορευτής της Γης, Κύριος του Ουρανού.

Ίδωμεν τη Μάνα ως Αλήθεια, Χριστίνα ως Όνομα, Θέση ως Παναγία και έλαβον τη Δύναμη επί της Γης ως γεννήσει Υιόν του Θεού και οδηγήσει Αυτόν στην πραγματοποίηση του Έργου.

Ως Ένας και Μοναδικός Θεός με Σοφία, Δύναμη, Αγάπη, Θεϊκή Ενέργεια, Αλήθεια και Φως λάβετε τις Ταυτότητές σας, δείτε το Δρόμο σας, αφήστε τις Αντιδράσεις σας και προχωρήστε προς την Ανάγκη της Ψυχής σας ως Πνεύματα γειωμένα στη Γη ενσαρκωμένα σε άνθρωπο με Δημιουργία, Χαρά και Ευδαιμονία.

Θέση Δαυίδ και Χριστίνας εν τω Βωμό της Γης ως αυτώ εποιήσει τη γείωση της Θεικής Ενέργειας. Έλαβον Αλήθεια, Θέληση, Ανάγκη, Χώρο. Αμήν.

Μοιραστείτε το