ΕλληνικάEnglish

Το Μήνυμα του Θεού στη Διδασκαλία στη Θεσσαλονίκη με θέμα: «Η Αυτοκαταστροφή: το Κακό μέσα μας» - δόθηκε το Σάββατο 12/9/2015.

Το Μήνυμα δόθηκε από τον Θεό στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12/9/2015 στη Διδασκαλία/Προσευχή/Θεραπεία που έγινε από τον Δαυίδ και τη Χριστίνα με θέμα: «Η Αυτοκαταστροφή: το Κακό μέσα μας»


Ο Θεός.

Το κάθε Δημιούργημα έχει τη δική του Διαδρομή, έχει τη δική του Θέληση, τη δική του Επιλογή, για να περπατήσει ή το Δρόμο του Νου ή το Δρόμο της Λογικής.

Μέσα από το Νου και μέσα από τη Σύγκριση αλλάζει η Διαδρομή, αλλάζει και το Περπάτημα. Η Σύγκριση είναι η Γέφυρα που οδηγεί τις Ψυχές να πάνε στην Καταστροφή.

Ο Νους πιστεύει, η Καρδιά αναγνωρίζει, η Ψυχή εμπιστεύεται.

Ο Νους πιστεύει στην Καταστροφή και στην εξαφάνιση της Εμπιστοσύνης και της Ψυχής. Το Σώμα αλλάζει τη Διαδρομή και η Ψυχή επιστρέφει με Βίωμα, με Κλάμα και με λιγότερη Ουσία.

Τώρα οι άνθρωποι θα δουν τη Σύγκριση ως Απόδειξη του Νου, ως Καταστροφή της Ζωής και ως αλλαγή της Πορείας της Ζωής. Θα προσπεράσουν και θα οδηγήσουν την Ενέργειά τους στο επίπεδο της Ευθύνης της Απόφασης και της Αγάπης για να περάσουν με Θέληση στη Γέφυρα που θα τους οδηγήσει στη Λογική.

Έτσι οι Ψυχές θα γεμίσουν με Ουσία, θα αφήσουν τα δάκρυα και θα περπατήσουν προς την Ένωση για να γευθούν και να αισθανθούν την Ανάγκη για Επικοινωνία μαζί μου ώστε να οδηγηθούν μέσα από την Έλξη στη Γέννηση.

Όπου συναντάτε Σύγκριση θα έχει μέσα τον Νου, τη Ζήλεια και τα λόγια που ακούσατε από τον Δαυίδ. Το Επόμενο Βήμα είναι να επιλέξετε τη Λογική ή να περάσετε μέσα από την Κρίση.  Ότι κρίνατε σε όλη τη Διαδρομή αυτό και θα βιώσετε για να δείτε ότι γράφει είναι για εσάς και ότι ξεγράφει είναι για να περπατήσετε εσάς.

Οι Ουρανοί αγάλλονται, οι Σάλπιγγες σαλπίζουν, οι Ψυχές ξυπνούν, οι άνθρωποι συγκρίνουν και η Γη ετοιμάζεται έως ότου ολοκληρώσει η Στροφή, η Αποστροφή, η Μεταστροφή και γίνει η Αλήθεια προς τη Αγάπη και τον Κύριο που γείωσε αυτή.

Ως Μητέρα και ως Θήλυ και ως Κύριος και ως Άρρεν επερπάτησαν στη Γη η Μητέρα της Γης Χριστίνα και ο Κύριος της Αγάπης Ιησούς Χριστός. Ως δεύτερον επίπεδον της Στροφής έλαβον θέσεις το Πρωτογενές Μέρος Μου Δαυίδ και το Όλον μου εις αυτόν με Ψυχή και Θήλυ Χριστίνα, ως ολοκληρώσουν τους ανθρώπους, τον Άνδρα και τη Γυναίκα, την Οικογένεια, και φροντίσουν με την Αγάπη και τη Δύναμη τη Δευτέρα Παρουσία και την Ψυχή σε Σώμα εις την Γη εν ονόματι Ιάσωνα, ως Θεραπεία των Ψυχών και ως Ίαση της Γης.

Ίσος προς ίσον, ο Δρόμος της Λογικής.

Αμήν.

Μοιραστείτε το