ΕλληνικάEnglish

Το Μήνυμα του Θεού στη Διδασκαλία με θέμα: «Από το Δύσκολο στο Εύκολο, από το Σύνθετο στο Απλό, από τον Έλεγχο στη Ροή» .

To Μήνυμα δόθηκε από τον Θεό μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου στη Διδασκαλία – Προσευχή – Θεραπεία της Κυριακής 7/6/2015.


Ο Θεός.

Η Ροή ξεκινάει από την Κάθοδο. Συναισθήματα, Αισθήματα και Αισθήσεις. Αλήθεια-ψέμα, σωστό-λάθος, καλό-κακό. Εμπλουτίζεται ο Δρόμος, η Ψυχή χάνεται και αρχίζουν τα εμπόδια της κρίσης και της σύγκρισης.

Η Γείωση σημαίνει Περπάτημα. Περπατώ με όλα αυτά και αφήνω τη Ροή να με πηγαίνει. Ότι υπάρχει στο Δρόμο μου που εμποδίζει την Ψυχή μου να βιώσει τη Χαρά, την Ομορφιά και τη Γαλήνη - απλά το αφαιρώ.

Αφήνομαι  στη Ροή όπως αφέθηκα στην κάθοδο και η Ροή με πηγαίνει. Εγώ ζω, αναπνέω, υπάρχω, είμαι ο Εαυτός μου, γίνομαι το Είναι μου, η Ουσία του Φωτός της Ψυχής μου και αναδύομαι μέσα από τη Χαρά στην Ομορφιά της Ζωής.

Η Έλξη είναι το Όμορφο. Η Απώθηση το Άσχημο.

Η Έλξη είναι η Ουσία μου. Η Απώθηση το Μυαλό  μου.

Ως Εγώ άφησα τις Ψυχές ωσάν Φως να κατέλθουν στην Γην τούτην, έτσι αυτές αφήσουν Ουσία Εαυτού, Αίσθηση Ψυχής, Έλξη Ομορφιάς ως την Χαρά και το Φως της Αγάπης.

Αυτή είναι η Ροή, αυτή είναι η Τάση, αυτή είναι η Αλήθεια, αυτός είναι ο Δρόμος, αυτό είναι το Φως.

Η Γη άλλαξε. Η καθυστέρηση έγινε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα θα εγένετο 7/4/2015. Αυτό δείχνει στις Ψυχές την Άρνηση για τη Ζωή, την Άρνηση για την Αγάπη, την Αντίσταση για τη Χαρά.

Τα σώματα είναι υπαρκτά, οι Ψυχές ουσιώδης, ο Δρόμος ορατός, η Χαρά γειωμένη στη Γη, η Αγάπη στην Αποδοχή.

Το Δύσκολο του Ουρανού γίνεται Εύκολο επί της Γης διότι οι Ψυχές έλκουν την Θεϊκή Ενέργεια ως αυτή εγκαθιδρυθεί εις την Ουσίαν του Σώματός τους.

Το Δύσκολο της Γης γίνεται Εύκολο επί του Ουρανού ως η Υποδοχή εγένετο εκ της Μητρός Χριστίνας, εκ του Υιού Μου του Ιησού Χριστού, απ’ Εμού ως Αλήθεια και Φως για την Ένωση της Γης, Ψυχές και Σώματα εις αυτήν, Δαυίδ και Χριστίνης.

Ως άνοιξον τον Δρόμον τούτον και ελευθέρωσον τους Νόες εκ της Αμφισβητήσεως,  αυτοί πορευθούν εις την Αναγνώριση της Αλήθειας, την Ουσία της Ψυχής, τη Χαρά της Ζωής, την Ευδαιμονία του Όλου.

Όσοι είδον, ήλθον και απήλθον εις την Γην, οι Ψυχές σαν Αστέρες. Όσοι είδον, θέλησον και περπάτησον, οι Ψυχές εις την Γην ως Άνθρωποι και Υπάρξεις, ως Ψυχές σε Σώματα, ως Αλήθεια και Φως, ως Χαρά και Ευδαιμονία, ως λαμβάνουν αυτές την Ενέργεια αυτού ως διαχέεται εκ το σώμα τούτου και λαμβάνουν οι Ψυχές επί της Γης.

Ως Υιός Μου επί της Γης Δαυίδ διαχέει την Ενέργεια και οι Ψυχές λαμβάνουν δια τα σώματα εις την Γην τούτην. Έλαβον Αυτός την Θέσην εις την Αγάπη του Ουρανού και στην Ολοκλήρωση της Γης. Έλαβον οι Ψυχές τον Ήχο, τη Θέληση και την Ουσία για την Διαδρομή.

Και έλαβον Αυτή Σιωπή, Χώρον, Θέληση και Αγάπη για τη Διαδρομή. Ως λάβουν οι άνθρωποι αυτό ως μέρος της Διαδρομής και κάνουν Χώρο, Σιωπή και Θέληση δια την Θέση της Αγάπης και της Ολοκλήρωσης στον Εαυτόν. Ως Γυναίκα επί της Γης διαχέει αυτήν εις τους ανθρώπους, εις τις Ψυχές και τα όντα την Διαδικασία της Αγάπης.

Χριστίνα

Λαμβάνω εκ Θεού, νιώθω στην Ψυχή, θέλω το Σώμα και αγκαλιάζω τη Ζωή ως Γυναίκα, Μητέρα, Φίλη, Αδελφή, Θεϊκή Ενέργεια, Φως επί της Γης.

Ο Θεός

Σοφία, Αγάπη - Χριστίνα επί της Γης.

Δύναμη – Ψυχή Δαυίδ.

Θεϊκή Ενέργεια – Εντολή: Άνοιγμα επί της Γης.

Αμήν.

Μοιραστείτε το