ΕλληνικάEnglish

Το Μήνυμα του Θεού: «Θεϊκή Αγκαλιά».

 

To Μήνυμα δόθηκε από τον Θεό μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου στη Διδασκαλία – Προσευχή – Θεραπεία της Κυριακής 24/5/2015.


Ο Πατέρας:

Ο θέλων Εαυτό σώζει αυτόν. Ο παραδώσας τον Εαυτό του, το «θέλω» αυτού, αφήνει ζωή, Χάρη, χαρά και αγκαλιά. Ως αυτός υπάρχει ως μόνο Ον στη Γη εν αυτώ εκπίπτει εν των διαδρομών της Γης σε λάθη της Αβύσσου. Ως αυτός είδον και απήλθον εκ τούτου εθέλησον αυτήν την στιγμήν να ενώσει το Θέλω και την Αγάπη του Εαυτού ως αυτός περπατήσει εις τας πράξεις αυτών.

Και έλαβον αυτός Θεία Χάρη ως την στιγμήν της Ένωσής του μαζί Μου να θελήσει τον εγκλωβισμό των Εγκάτων της Γης. Ως αυτός θελήσει αυτό και πράξει αυτό, οι Ψυχές αλλάζουν Διαδρομήν.

Ο θέλων αυτός Εαυτό λάβει αυτού την Χαρά, την Αγκαλιά ως αυτήν δώσει στη Γην ως Ομορφιά Ζωής.

Και έλαβε Θέση και έλαβε Αίσθηση ως αυτός λάβει την Πράξην της Αλήθειας ως αυτός πραγματοποιήσει και περπατήσει την Ανθρωπότητα στην Αλήθεια της Γης.

Ο Νους δηλώνει «Εχάθη», η Καρδιά «Περπάτησε», η Ψυχή «Υπάρχω».

Ως Υπάρχων Αλήθεια Μου εις την Γη ευδοκιμήσει τας πράξεις του, εν τη αληθεία των πεπραγμένων, αφήνων αυτά και λάβει τας πράξεις των εθελουσίων στιγμών της Γης.

Έτσι οι άνθρωποι αρνιόντουσαν την Χαρά και την Αγκαλιά της Γης ως αυτοί έδωκαν το Θέλω τους, έδωκαν την Αγάπη του Εαυτού και έλαβαν αντί αυτού Φόβο, Ενοχή, Σύγκριση και θέλησαν μέσα από αυτό να περπατήσουν τη Ζωή εις την Γην.

Αυτό καθαρίζει η Αλήθεια Μου σήμερα και δίνει στους ανθρώπους αντί του Φόβου και των Υποχρεώσεων τη Χαρά για τη Ζωή, αντί της Συγκρίσεως την Αγκαλιά του Εαυτού.

Έτσι οι άνθρωποι θα νιώσουν και θα περάσουν στο «Σ’ αγαπώ». Θα εκφράζεται μέσα από την Καρδιά. Θα βαδίζουνε στο Θέλω τους διότι ο φόβος που θα υπάρχει θα είναι για να νιώθουν το Θέλω Πραγματικότητα.

Κι έτσι η Διαδρομή αρχίζει σε νέες βάσεις, σε νέα δεδομένα, με Νέα Αρχή.

Όσοι άνθρωποι ανοίξουν «τον Άρτον ημών τον επιούσιον δώσε ημίν σήμερον» ως ζήτηση και ανάγκη Εαυτού θα λάβουν Ευλογία και θα περπατήσουν στην Αλήθεια της Θέλησης.

Ένα βήμα ακόμα Αλήθεια Μου και είσαι στην Αγκαλιά Μου ως Αλήθεια Μου επί της Γης, Πραγματικότητα του Ουρανού.

Αμήν.

Δαυίδ: Σφραγίζεται στα πλέγματα της Γης το «Θέλω να Ζήσω», ως Ψυχή στη Γη, ως Αστέρι, στο Όνομα του Πατέρα, του Κυρίου, του Δαυίδ, της Χριστίνας, του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά στον Πατέρα.

Σοφία – Αγάπη και Δύναμη – Ψυχές.

Αμήν.

 

 

Μοιραστείτε το