ΕλληνικάEnglish

Το Μήνυμα του Θεού: «Αναγνωρίζω και Υποδέχομαι»

 

To Μήνυμα δόθηκε από τον Θεό μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου στη Διδασκαλία – Προσευχή – Θεραπεία της Τετάρτης 20/5/2015.


Ο Πατέρας:

Όταν αφήνω τις Ψυχές να κατέβουν στη Γη, τους ανοίγω το Δρόμο για να περπατήσουνε μέσα σε ένα Σώμα και να δεχτούνε ένα Νου που θα τους οδηγήσει στη Διαδρομή της Γης. Η Δευτέρα Παρουσία εγένετο για να συμβεί η Αλλαγή Νους και Σώμα σε Σώμα και Ψυχή.

Τα εμπόδια του Δρόμου σας είναι οι Αρνήσεις σας και ότι εμπεριέχει ο νους. Όταν μπείτε στο Δρόμο της Ψυχής σας εκεί δέχεστε το Δρόμο σας, αποδέχεστε την Ψυχή σας και υποδέχεστε Εμένα και τη Γέννησή σας.

Έτσι όταν είστε στο Δρόμο σας, είτε βρίσκεστε στη Γη, είτε καλείστε στον Ουρανό, είναι η ίδια Διαδρομή. Στη Γη χρειάζεται η Δημιουργία για να σε κρατήσει και να περπατήσεις. Χρειάζεται η Έλξη της Διαδρομής και του Δρόμου. Χρειάζεται να χρειάζεσαι και να ενώνεσαι για να απολαμβάνεις τη Ζωή.

Έτσι είναι πλασμένη η Ψυχή. Γεννιέται από το Φως. Μπαίνει σε Σώμα. πλανάται από το Νου και αποφασίζει: ή την Πλάνη ή το Φως. Εκεί θα επιλέξεις ή την αγκαλιά του έτερον ήμισυ ή την Αγκαλιά του Θεού. Και η Διαδρομή ξεκινάει.

Ο Γιός Μου αναγνώρισε τη Διαδρομή του στη Γη. Αναγνώρισε και το Δώρο του και ζήτησε να συνεχίσει αυτό που θέλησε πριν κατέβει στη Γη να το ολοκληρώσει.

Ο Σεβασμός επί της Γης είναι οι Επιλογές. Η Αγάπη και η Δύναμη είναι η Απόφαση.

Ο Δαυίδ για τρεις μήνες θα αποφασίζει για τη Χριστίνα  και για τη Διαδρομή. Οι άνθρωποι επί της Γης, τρεις μήνες θα αποφασίζουν για τη Διαδρομή τους. Οι νόες επί της Γης θα επιλέγουν. Τα σώματα θα στηρίζουν. Και η πραγματικότητα θα συμβαίνει.

Σήμερα η Χριστίνα υποδέχεται με Αγάπη και Χαρά την Απόλαυση της Ζωής  - αυτή που αρνήθηκε στις έξι προηγούμενες ζωές της. Ο Δρόμος έχει εμπόδια όταν έχεις νου. Έχει Δώρα όταν είσαι ο Εαυτός σου. Έχει Θεό όταν Με υποδέχεσαι.

Δαυίδ, σου την παραδίδω. Δέχεσαι, υποδέχεσαι…

Δαυίδ: Και περπατάμε.

Ο Πατέρας: Δέχεσαι, αποδέχεσαι…

Δαυίδ: Ναι.

Ο Πατέρας: Δέχεσαι, αποδέχεσαι…

Δαυίδ: Και υποδέχομαι.

Ο Πατέρας: Εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

Ο Δαυίδ: Αφήνεται τις αρνήσεις σας, πηγαίνετε στο «δέχομαι». Παίρνετε τις Αποφάσεις σας πηγαίνετε στο «Αποδέχομαι» και ανοίγετε την Αγκαλιά για να υποδεχτείτε τα Δώρα την Καινούργιας Ζωής.

Σφραγίζεται η μέρα στο Όνομα του Πατέρα, του Κυρίου, του Δαυίδ, της Χριστίνας, του Αγίου Πνεύματος και όλα αυτά στον Πατέρα.

Σοφία – αγάπη και Δύναμη – Ψυχές.

Αμήν.

Μοιραστείτε το