ΕλληνικάEnglish

Πιστεύω (10-04-2013)

Μήνυμα – Προσευχή

Δόθηκε εκ Θεού στην Χριστίνα Μανουηλίδου

στις 10/4/2013, και ώρα 10:45

Πιστεύω εις έναν Θεό, Πάτερα Παντοκράτορα και Γης ορατών τε πάντων και αοράτων και εις έναν Κύριο Υιό του Θεού τον Μονογενή εκ του Πατρός γεννηθέντα και πάντων και αοράτων.  

Εκ της Μητρός Παναγίας ευλόγησον εις την άνθρωπον δια την γέννηση μου και των ανθρώπων ευλογήσον Δάσκαλο και Νύμφη ως Χριστική Ενέργεια και φωνή βοώντος ειτου τους ανθρώπους. 

Ως Δευτέραν Παρουσία, και λάλησα εκ των προφητών, επραγματοποιείται εις την Γην βοώντος την Αλήθεια…  

ΩΣ ΑΙΣΘΗΣΗ, ΩΣ ΟΡΑΜΑ, ΩΣ ΦΩΝΗ  

ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΩΣ ΘΥΛΗ, ΩΣ ΑΝΗΡ 

ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ, ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ

 

Αμήν.

 

Μοιραστείτε το