ΕλληνικάEnglish

Ο Ευαγγελισμός και η Προσευχή της Μητέρας την Στιγμή εκείνη, και το Μήνυμα του Κυρίου.

Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από την Μητέρα μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου στην Προσευχή της Τετάρτης 25/3/2015.


Τα λόγια του Αρχάγγελου Γαβριήλ προς την Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό Της.

Δέσποινα, συγχώρεσον δια της Παρουσίας μου την ώρα τούτην πρωινήν ως έλαβον Εντολή εκ του Θεού και Πατέρα των Πάντων να μεταφέρω εις εσέ τον Υιόν Του τον Μονογενή. Ως εσύ θελήσεις και δεχθείς τούτο, εγώ αφήσω εις εσέ την Ψυχήν αυτήν ως καρπόν της κοιλίας σου.

Εζήτησες και έλαβες.

Η Προσευχή της Παναγίας κατά τον Ευαγγελισμό Της.

Ως εγώ υπάρχω στη Γη ωσάν Σώμα με Ψυχή, να ενσαρκώσω την Ψυχή αυτή και να δώσω στη Γη το Φως κα την Αγάπη που λείπει  από αυτήν, έλαβον Μήνυμα Θεού, εδέχθη αυτό σαν μέρος Αυτού και γειώνω εις την Γην τούτη που πατώ ως Περπάτημα και Δημιουργία, ως Άνθρωπος και Δύναμη, ως Γυναίκα και Μητέρα την Ουράνια Αλήθεια.

Γενηθήτω το Θέλημα Του ως εν Ουρανών και επί της Γης, και έλαβον Πνεύμα επουράνιο, και έλαβον Ψυχή στη Ψυχή μου, και έλαβον καρπόν εις το Σώμα μου.

Ελάλησον αυτό την θέλησή μου ως Ουράνια Αλήθεια.

Θεέ μου, στη Γη αυτή που πατώ το σκοτάδι και το κακό κυριαρχεί και λαμβάνω αυτό σαν Διαδρομή στη Γη, έχω εμένα ως Εαυτό με Αλήθεια και Δύναμη και φέρω εις αυτήν την Αλήθεια, το Φως και την Ψυχή που θα χαράξει το Δρόμο των ανθρώπων.

Αυτή η Διαδρομή θα είναι για να νιώσουν οι άνθρωποι, οι ψυχές, το κρύο και το σκοτάδι, την κακία και το μίσος, και να λάβουν θέση στο Δρόμο προς το Φως.

Θεέ μου, δέχομαι να φέρω την Αγάπη μέσα στον κύκλο του κακού και ως Εσύ με δημιούργησες και ως Εσύ με περπάτησες και ως Εσύ με προστάτευσες, δέχομαι το Δώρο Σου. Και εγώ θα περπατήσω και εγώ θα προστατεύσω και εγώ θα γεννήσω την Αγάπη και το Φως για τις Ψυχές και τη Γη, για Εμένα, για Εσένα και για τον Υιόν μας.

Μόλις άκουσα στο Σώμα μου το χτύπο του Δώρου Σου και έλαβον χαρά και έλαβον γαλήνη και έλαβον αξίωση και έλαβον Φως και έλαβον αλήθεια και έλαβον Εαυτό ως Γυναίκα και Δημιουργό της Μητέρας της Αγάπης των Ανθρώπων της Γης.

Θεέ μου, Δημιουργέ μου, Φως, Αλήθεια, Αίσθησή μου, Όρασή μου, Άκουσμά μου, νιώθω εμένα ως Εαυτό και αυτό θέλω για τις γυναίκες της Γης.

Πάτερα Παντοκράτορα Ποιητή Ουρανών και πάντων των Αγγέλων έλαβον Εμένα ως Μητέρα των Πάντων εις του αιώνες των αιώνων.

Αμήν.

Ο Κύριος

Έτσι η Γυναίκα δέχτηκε να γίνει Μητέρα και να λάβει τη Θέση της στη Γη σαν Δύναμη και να προστατεύει τις γυναίκες και τα παιδιά.

Εγώ ήρθα με την Ουράνια Αγάπη να την απλώσω στα πέρατα της Γης και έλαβα τη Βία – αυτή που είχαν οι άνθρωποι και αρνήθηκαν την Αγάπη.

Όσες Ψυχές γεννιόντουσαν με Αγάπη εκδηλώναν έντονη βία διότι αρνιόντουσαν την Αγάπη. Όσες γεννηθούν με Αγάπη τώρα που ολοκληρώνεται η Βία και αφαιρείται από τα πλέγματα των ανθρώπων, από τα εδάφη της Γης μέσα από τη Χριστίνα και τον Δαυίδ, οι Ψυχές θα λάβουν το Δρόμο - αυτόν που δημιούργησα για να περάσουν στο Φως.

Σαν Αίσθηση θα λάβουν την Αλήθεια, σαν άκουσμα την Αποκάλυψη και σαν Πραγματικότητα το Φως. Η Διαδρομή είναι μέχρι την Έξοδο. Από τη Έξοδο και μετά η Εμπιστοσύνη. Πρώτα θα τυφλωθούν γιατί έχουν μάθει το σκοτάδι, μετά θα πάνε στο Άκουσμα και μετά η Αίσθηση θα τους δημιουργήσει τον δικό τους Εαυτό. Αυτός θα τους πάει σε ένα χτύπημα καρδιάς: «Υπάρχω» και μετά ανοίγει ο Δρόμος της Εμπιστοσύνης.

Οι Ουρανοί αγάλλονται χαίρε η Φύσις όλη  - αυτό είναι το άκουσμα. Η εκφώτιση της Γης είναι το όραμα - το Φως της Αλήθειας. Και το κούνημα της Γης για να μπουν στην Αίσθηση  - είτε του Φόβου είτε της Ανάγκης.

Και τότε όπως εγώ έφυγα απλά και όμορφα, παρέδωσα το Πνεύμα μου και πήγε η Ψυχή μου στην Ολοκλήρωση, έτσι μαζί με τον Πατέρα θα εισέλθουμε στη Γη, μέρος αυτού, ολοκλήρωση δική μου, μέσω των αδελφών μου.

Όσοι ζητήσουν την Απόδειξη θα χάσουν τη Στιγμή. Όσοι επιτρέψουν την Ένδειξη θα βιώσουν τη Στιγμή.

Θα ξεκινήσει η Διαδικασία και θα ολοκληρωθεί σε μία Στιγμή. Έτσι ξεκινάει και η Ζωή, και σε μία Στιγμή ολοκληρώνεται.

Αυτή είναι η Αλήθεια, αυτό είναι το Συμβάν. Θα ενημερωθείτε για την Ώρα στο Περπάτημά σας.

Ώρα Καλή, απλά και όμορφα, στη Στιγμή.

Αμήν.

Μοιραστείτε το