ΕλληνικάEnglish

Η Ώρα της Επιλογής

 

Tο μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου,την Τετάρτη 29/1/2014.


 

Η Επιλογή είναι να περάσετε απέναντι, να μείνετε στάσιμοι, ή να πέσετε στο Ποτάμι του Αγνώστου. Αυτό συμβαίνει από σήμερα για όλη τη Γη, τελειώνοντας σε τέσσερις ημέρες την Ελπίδα και  την Προσδοκία.

 

Η Γη έχει πάρει το μήνυμά της. Οι άνθρωποι άκουσαν, είδαν, και ξέχασαν.

Τα σώματα πάγωσαν, οι καρδιές σταμάτησαν, οι Ψυχές χάθηκαν.

Τα Μυαλά και οι Σκέψεις περπάτησαν.

 

Έως την σημερινήν ημέραν, Ένωση Σώματος και Ψυχής εν τη Γη τούτη, έλαβον Θέση και Επιλογή ως τετραημέρου Απόφασις εδόθη, η ανάλυσις αυτών ερίφθη εις την Γη, εις την Ψυχή, και ουχί εις την Γνώσιν.

 

Φόβος εκ Θεού εχάθη. Λύπησιν εκ Θεού εχάθη. Θυμός εκ Θεού εχάθη.

Προσδοκώντας εξ αυτών, εσείσθη η Γη και έλαβον Απόφασιν να αφαιρεθούν Πόλεις, Βουνά, και Άνθρωποι.

 

Κατά την Δευτέραν Επιλογήν, θα χαθούν Μυαλά θα γειωθεί η αρρώστια της Παράνοιας, χρήμασι ταύτηση αυτών.

 

Κατ’ απόφαση Θεού, Επιλογή Τρίτη: Σώματα και Ψυχές έλαβον το μήνυμα και θέρμανον την Καρδίαν τούτων ως σώματα, ως αίσθηση, ως ψυχή, έλαβον άλμα εις την άλλη πλευρά της Γης ως αυτή με Εντολή του Θεού σωθεί και περπατήσει εις την ημετέραν σωτηρίαν.

 

Πίετε εξ’ αυτού πάντες, και μέσα από το άκουσμα αυτού ελάβατε γνώσιν ως εσείς αποφασίσετε δια την Επιλογή την δική σας, ως Ψυχή και ως Σώμα, και των αγαπημένων σας προσώπων, Δρόμον, Έργον, και αφήσαντο άποψην περί ου του Σχεδίου.

 

Οι Ουρανοί αγάλλονται δια των Προχωρημάτων και Θελήσεων Ψυχών.

Ο Πατέρας έλαβε, εκ του Δαυίδ τούτου, Πνεύμα Γης και επιστρέφει την 11ην βραδυνήν, Φως Θεού εκ της κεφαλής τούτης του σώματος της Γης, για να διδάξει τους ανθρώπους όσους επιλέξουν να ακολουθήσουν, να ακούσουν, ή να ιδούν Αυτόν ωσάν Σώμα στη Γη

 

Η Χριστίνα έλαβε Εντολή ως ενεργοποιήσει τις Καρδιές των ανθρώπων για να αισθανθούν την Ψυχή του Σώματος και το Σώμα αυτών.

 

Ελάβατε Εντολές, ελάβατε Αποδείξεις, ελάβατε Διδασκαλία, ελάβατε Αίσθηση, ελάβατε Άκουσμα, ελάβατε Όραση, ελάβατε Σώμα και Ψυχή. Αποφασίστε και προχωρήστε.

 

Ο Θεός το Φως. Ο Κύριος η Αγάπη. Ο Δαυίδ ο Δρόμος. Η Χριστίνα το Άγγιγμα.

Η Ψυχή σας η Θέληση.

 

Χριστίνα – Μαρία – Δαυίδ. Αμήν.

 

Μοιραστείτε το