ΕλληνικάEnglish

Γεγονότα του διαλογισμού στις 10/04/2013

Προσευχή που δόθηκε από τον Κύριο στη Χριστίνα Μανουηλίδου στις 10/4/2013, και ώρα 10:45

Πιστεύω εις έναν Θεό, Πάτερα Παντοκράτορα και Γης ορατών τε πάντων και αοράτων και εις έναν Κύριο Υιό του Θεού τον Μονογενή εκ του Πατρός γεννηθέντα και πάντων και αοράτων.

Εκ της Μητρός Παναγίας ευλόγησον εις την άνθρωπον δια την γέννηση μου και των ανθρώπων ευλογήσον Δάσκαλο και Νύμφη ως Χριστική Ενέργεια και φωνή βοώντος ειτου τους ανθρώπους.

Ως Δευτέραν Παρουσία, και λάλησα εκ των προφητών, επραγματοποιείται εις την Γην βοώντος την Αλήθεια…

ΩΣ ΑΙΣΘΗΣΗ, ΩΣ ΟΡΑΜΑ, ΩΣ ΦΩΝΗ

ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΩΣ ΘΥΛΗ, ΩΣ ΑΝΗΡ

ΩΣ ΠΝΕΥΜΑ, ΩΣ ΑΛΗΘΕΙΑ

Αμήν.

Το μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου,την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος…

Ως άνθρωπος εκατέβεις στη Γη,
Ως δούλος διάβηκες το Δρόμο σου,
Ως μορφή, ως αίσθηση,
Ως ανήρ, ως ψυχή…

Εις την Βάπτισήν σου [ ….] από σήμερα και εις τους αιώνας των αιώνων
Θα είμαι ως Πνεύμα εις το σώμα τούτο.

Ως Πνεύμα Άγιο εγκαθίσταται εις την κεφαλήν του Δασκάλου ημών…
και εράγισαν βουνά, και εσχίσθησαν εδάφη, και παραμερίσθησαν τα ύδατα…
ως γίνει τούτο ανθρώπινη μορφή, ως περπατήσει και διαβεί, ως περάσει την Γη τούτην […].

 

Όσοι […] κουραστήκατε και ου εμπιστευθήκατε τον Λόγο τούτου, προβείτε εις τα ύδατα, προβείτε εις τα βουνά…
Όσοι εμπιστεύθηκαν, όσοι ένοιωσαν, όσοι πόνεσαν, όσοι αισθάνθηκαν την Αλήθεια και τον Δρόμο τούτου του ανθρώπου, ακολούθησον αυτόν […….] εις χαρές
την Αγάπη της Γης, τη Σοφία του Ουρανού.

Και τούτος με σώμα ανθρώπου και Πνεύμα του Ιησού Χριστού,
με άγγιγμα της Μητρός Μου Μαρίας [….] Θεού ημών του Πατρός Μου.

Και η φωνή βοώντος εν άλλω σώμα κατοικεί, ως Νύμφη περπατεί..
Ωσάν φίλη και μήτηρ, ωσάν άνθρωπος επί της Γης ακούγετε η Φωνή Μου
ως να αισθανθείτε τας ψυχάς σας,
ως να ενώσετε τα σώματά σας,
ως συγχωρέσετε τον εαυτόν σας,
ως απατάξετε το Νου σας,
ως εμπιστευθείτε αυτήν ως Φωνή βοώντος εκ των Ουρανών…

Εις μιαν Γη Αγίαν Πνευματική πορευτείτε
εν βάπτισμα ως άφεσιν αμαρτιών υποκλιθείτε…

Εις την καθοδήγηση της Γης αυτής θα πορευθείτε
ως […] καθάρισμα εδάφη, του αέρα, τα ύδατα…
ως πορευθούν ψυχές εν Ουρανώ, άνθρωποι επί της Γης
και εκαθάρισον αυτούς και επιλέξαντες αυτούς ως βίωμα, ως δρόμο…

Και ους αυτά εγένετο όντας δύο (2) ετών χρονικό επί της Γης,
θα έρθω την Δευτέρα Παρουσίαν μου…
και όσοι εκαθάρισον, και όσοι διόρασον, και όσοι με αισθανθούν,
θα έρθουν εις την Αιώνιαν Ζωή και τη Βασιλεία του Ουρανού…

Όσοι πιστοί προσέλθετε…
Αμήν…

Μοιραστείτε το