ΕλληνικάEnglish

Αίσθηση Αλήθειας ως Λόγος, Γεύση και Όραση Ψυχής

Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου την Κυριακή 7/9/2014 και είχε θέμα: «Ο Δαυίδ θεραπεύει Ψυχές και μιλάει για την Μανιοκατάθλιψη ως νόσο της Ψυχής».


Το Παλιό πεθαίνει και στη θέση του γεννιέται το Νέο. Σήμερα για όσους εμπιστεύτηκαν το Δαυίδ, ως αξιοζήλευτο,ς μπόρεσε και επέτρεψε να πεθάνει το Παλαιό ως κακή ενέργεια μέσα στα πλέγματα των ανθρώπων και ήτοι στα έντερα αυτών. Εδόθη η δυνατότις σε παρευρισκομένους και μη ως αυτοί ενδώσουν εις αυτήν την Θεραπείαν.

Ως η Γη γυρίζει, τα συναισθήματα των ανθρώπων αυτών επί της Γης θα αλλάζουν και θα εναλλάσσονται μεταξύ των. Η εναλλαγή γίνεται από τον παρευρισκόμενο νου, η αλλαγή γίνεται από την Εμπιστοσύνη της Ψυχής. Η Ψυχή εμπιστεύεται το σώμα που κατοικεί, τη διαδρομή της Γης, και επανατοποθετεί στο Νου τη Λογική.

Η Γη πρώτα θα τιμήσει τη Μητέρα Χριστίνα που για 2.000 χρόνια προστατεύει και ευλογεί αυτήν ως τέκνο Της, και εν αυτής εγώ έλθω ως Ενέργεια Πνεύματος στη συσχέτιση των χρόνων ως αυτών έχουν ακουστεί.

Έλαβον γνώσιν οι θέλοντες αυτήν ως παρευρίσκονται συγκεκριμένην ώραν στον συγκεκριμένον τόπον, ως λάβουν αυτό ως Δώρο Θεού, Αγκαλιά της Μητέρας, και Ανάγκη Ψυχής.

Ως αυτή η Διαδρομή έχει κάθαρση του παλαιού και εναποθέτηση του Νέου - όχι ως δεδομένου - ως άφιξη Αλήθειας και Πραγματικότητας. Ως αυτό στους ανθρώπους φέρει φόβο, αλλά φόβον ως διαδρομή - ουχί ως στάση. Σαν στάση φόβου εθέλησεν ο Νους, σαν διαδρομή φόβου θέλησε η Ψυχή. Ωσάν γείωση Αγάπης, Αγκαλιάς και Προστασίας εθέλησεν η Καρδιά.

Πάρτε γεύση στα στόματά σας. Αισθανθείτε τον σίελο, τους οδόντας, τα χείλη ως τον λάρυγγα και έλαβον αυτήν ως Αίσθηση της Αλήθειας ως εγένετο.

Ελάβατε όραση στα μάτια, ως αυτά τοποθετηθούν στη θέση της Ψυχής μέσω της αισθήσεως και της αλήθειας.

 

Αξιοζήλευτος ο Δαυίδ, αξιοζήλευτη η διαδρομή, αξιοζήλευτες οι ψυχές που ακολουθούν Αυτόν, ως αυτές γευθούν το Δώρο του Θεού, ως αυτές ιδούν το Φως το Αληθινό, ως αυτές αισθανθούν την Πραγματική Αγάπη ως Χαρά και Ελευθερία.

Ως το Περπάτημα αυτό φτάσει σε εκείνη τη Στιγμή που το Φως ολοκληρώσει διάσταση της Γης ως Απελευθέρωση από αυτήν των κακών πνευμάτων, πονηρών, και άγευστων αισθήσεων.

Δέχτηκα την Προσευχή σας, δεχθήκατε τον Λόγον, τη Γεύση και την Όραση ως εσείς ευλογηθήκατε, ελευθερώστε μέσω εσάς πραγματικότητες και αλήθειες.

Αμήν.

Μοιραστείτε το