ΕλληνικάEnglish

«Χτίστε την Εκκλησία σας, επιτρέψτε την Αίσθηση της Ψυχής σας».Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου την Κυριακή 16/11/2014 και είχε θέμα: «Ο Δαυίδ μιλάει για τις Αποφάσεις και την Αντεπίθεση του Καλού»


Ο Πρόδρομος ζήλεψε την Απλότητα και την Αγάπη. Ζήλεψε και φθόνησε τους μαθητές που ακολούθησαν. Μίσησε το σώμα του γι’ αυτό που είδε. Έχασε το κεφάλι του από το Μίσος του Εαυτού του και έλαβε την Ψυχή του μια Στιγμή πριν την αποκόλληση του από το σώμα του και πηγαίνοντας προς τον Πατέρα  μετανοώντας για ότι έγινε και για ότι αισθάνθηκε.

Ο Πέτρος κατέστρεψε το αυτί για να μην ακούσει ο ίδιος τη Φωνή  μου βιώνοντας τα συναισθήματα με τη Ζήλεια, το Φθόνο ακολουθούσε, υπερίσχυε η Αγάπη και καλυβόταν από το Μίσος του Εαυτού του. Έτσι ο Πέτρος όσο και να του μιλούσες, δεν άκουγε. Η Ψυχή άκουσε την τελευταία στιγμή και είπε: «Φεύγω. Θα γυρίσω».

Οι Ψυχές στη Γη βιώνουν συναισθήματα και η Μάχη είναι να περάσουν πάνω από το Νου. Ο Νους τις πολεμά. Οι Ψυχές αδρανοκυκλαίνουν και οι άλλοι πορεύονται επάνω στα σώματα.

Χτίστε την Εκκλησία, δείτε την, νιώστε την, αγγίξτε την. Επιτρέψτε στην Ψυχή να τη δείτε, να την νιώσετε, να την αγγίξετε, να την ακούσετε κι έτσι θα υπερβείτε το Νου για να νιώσετε την Αγκαλιά και τη Θεϊκή Ενέργεια.

Σοφία – Αγάπη – Δύναμη. Αυτή είναι η Διαδρομή της Γης. Αυτή είναι η ποιότητα του Πατέρα. Αυτή είναι η Ανάγκη της Γης, καταβαίνει για βιώματα στη Γη. Υπερβαίνω σημαίνει πάω πάνω από το Εμπόδιο περπατώντας, νιώθοντας, με Επίγνωση και Απόφαση.

Και εγώ είχα στη Γη Νου. Τον βίωσα, με πάλεψε, με πολέμησε, με διεκδίκησε αλλά ωσάν Ψυχή περπάτησα το Δρόμο που κατέβηκα να γειώσω. Εγώ γείωσα, εσείς βιώστε. Εγώ γείωσα την Αγάπη με Δύναμη και Σοφία. Η Δύναμη που γειώνεται τώρα στη Γη έχει Αγάπη και θέλει την Σοφία.

Η Αγάπη και η Απλότητα τώρα στη Γη με Δύναμη και Σοφία  βιώνει την Εμπιστοσύνη. Οδηγεί τις Ψυχές στο Σώμα. Και η Δύναμη του Δαυίδ τις Ψυχές πάνω από το Νου. Η Αίσθηση και η Πορεία βιώνεται ως αυτή θελήσει να ενωθεί με τον Θεό.

Σήμερα ολοκληρώνονται τα συναισθήματα του Πέτρου που γείωνε στη Γη. Σήμερα παίρνει την Εντολή που μέχρι τώρα αρνιόταν και δεν αποδεχόταν. Αφαιρώντας με το Σπαθί του Νου του το αυτί για να μην ακούσει την Αλήθεια, γείωσε όλη αυτή την ποιότητα των συναισθημάτων, τα δίδαξε για να μάθουν οι άνθρωποι να τα βλέπουν αλλά δε δίδαξε να τα ακούν. Τώρα με τη Δύναμη θα βλέπουν και θα ακούν όλη την πραγματικότητα αυτών των συναισθημάτων, κλείνοντας τον Κύκλο και πηγαίνοντας στο Μεσοδιάστημα για την Αλλαγή.

Η Αλλαγή ξεκινάει με τη Ζήλεια της Ζωής, της Αγάπης, της Σοφίας. Ως θαυμαστό δώρο η Χαρά, ως θαυμαστό δώρο η Αγάπη, ως θαυμαστό δώρο η Ευδαιμονία.

Η Απόφαση επάρθει στον Ουρανό, η δεύτερη επάρθει στη Γη, η τρίτη επάρθει μέσα στη Δύναμη, η τέταρτη επάρθει από την Αγάπη, η Πέμπτη επάρθει από την Εμπιστοσύνη.

Όπως εγώ περπάτησα στη Γη έτσι οι άνθρωποι ωσάν Σώμα-Ψυχές περπατήσουν και δουν την Αλήθεια, την Πραγματικότητα και τον Πατέρα ημών.

Σήμερα υπάρχουν εις τη Γη το 80% όλων των Ψυχών. Η Δημιουργία είναι μεγάλη. Το Έργο είναι τεράστιο. Η Ανάγκη ιδίαν τους κόστους του Έργου. Η Θέληση απέραντη.

Ως αισθανθείτε τα σώματα εν Καρδία Χτύπου, την Ψυχήν ελάβατε εις το Σώμα εν τη θελήσει περπατήσει εις τον Δρόμο της Αρετής, της Αγάπης, της Αγνότητας, της Απλότητας, της Χαράς. Ως Απόφαση Εαυτού εις την Γη τούτη ελάβατε και θέσατε αυτήν ως Δύναμη, ως ώθηση στο Βήμα της ζωής σας και άκουσον αυτόν ως αλήθεια, ως πραγματικότητα, και έλαβον αυτός Εντολή ως δοθείσα αυτή εις τη Γη ως περπατήσει αυτός μέσα από την Εντολήν αυτήν.

Ως οι Ψυχές αντιληφθούν αυτό και ακολουθήσουν ως Εμπιστοσύνη, Χαρά, Αγάπη, Εμπιστοσύνη,  Αγάπη Ευδαιμονία Εμπιστοσύνη Χαρά. Και το Έργο απλώνεται. Και η Αγάπη άπλετη. Και το Φως άπειρο. Και η Αλήθεια αγνή. Και οι Ψυχές μοναδικές ως Εαυτός, ως Αγάπη.

Στο ένα χέρι κρατήστε την Αγάπη του εαυτού σας. Στο άλλο χέρι τη Δύναμη της Απόφασής σας. Και με τα μάτια της Ψυχής σας δείτε το Δρόμο σας. Αυτόν ακολουθήστε και ακούστε τον Ήχο της Καρδιάς σας και την Αίσθηση της Ψυχής σας. Ενώστε αυτά ως πορευθείτε στο Φως και στη Σοφία.

Καλή Διαδρομή, Καλή Όαση, Καλή Απόφαση, Καλή Δύναμη, Καλή η Εαυτόν Δαυίδ ως Εντολή. Αμήν.

Μοιραστείτε το