ΕλληνικάEnglish

«Ο Σεβασμός ως Ανάγκη Ψυχής»

                                                         

 

Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου την Τετάρτη 24/12/2014Αλήθεια με Σοφία, Αποδοχή με Αναγνώριση, Ψυχές με Θεό.

Ο Θεός διασπάστηκε, έγινε Ψυχές εφόσον αποφάσισε τη Δημιουργία του Σύμπαντος. Και οι Ψυχές σέβονται αυτό και ως απεφασίσθη η Δευτέρα Παρουσία αυτές αποφασίζουν να γυρίσουν στο Σπίτι τους ή να χαθούν στο Σκοτάδι της Γης.

Η Πρώτη Απόφαση να κατέβω να τους δείξω το Δρόμο, να δουν τον Θεό σε Άνθρωπο, την Αγάπη του Ουρανού στη Γη, το Σεβασμό στις Αποφάσεις, τη Διαδρομή προς την Παράδοση, τον Πλούτο των Συναισθημάτων, την Ανέχεια της Φαντασίωσης, την πραγματικότητα ως Ανάληψη.

Ο Σεβασμός εδόθη ωσάν Ανάγκη Ψυχής, ουχί ωσάν ένδυση σώματος. Το Σώμα το ενδίδει ο Σεβασμός της Ομορφιάς.  Αλλάξτε το ότι σεβόσασταν μέχρι σήμερα και αισθανθείτε τον Σεβασμό ωσάν εσωτερική ανάγκη Καθαριότητας και Ομορφιάς της Εσωτερικής σας Διαδρομής ωσάν αποτέλεσμα της πραγματικής σας Διαδρομής ως την δική σας Ανάληψη.

Διασπώμαι σημαίνει διαχωρίζομαι και με το Φως αναγνωρίζομαι. Αναγνωρίζω από πού ξεκινώ και με Σοφία και Αγάπη, Δύναμη, Εμπιστοσύνη και Θέληση Διαδρομής επιστρέφω στον Έναν και Μοναδικό Θεό – Πατέρα ημών.

Δαυίδ, τώρα έχεις, τώρα σέβεσαι. Δες τη λέξη Τεχεράνη. Έχει τέσσερις ακτίνες. Εσύ θα της βάλεις τη μία και μοναδική που της λείπει και που εσύ περπατάς τη Διαδρομή της. Υπάρχουν Ψυχές που θέλουν εκεί να δούνε το Φως. Λάθος Διαδρομή - Επίγνωση του Λάθους - Αίσθηση του Φωτός.

Και συ Χριστίνα, άφησε το Σώμα σου να οδηγήσει εκεί την Εμπιστοσύνη του Φωτός και να αφήσουν το διαλογισμό του μυαλού και να αισθανθούν την Προσευχή της Ψυχής ως αυτοί καλύπτουν τη Σοφία τους, κάλυψε κι εσύ τη δική τους. Και ως αυτοί αισθανθούν την Ανάγκη τους, αφήσουν την κάλυψη και μπουν στην Αλήθεια και στην Πραγμάτωση της δικής τους Σοφίας, ως αυτοί αναγνωρίσουν Διαδικασία Διαδρομής και λάβουν ως Αλήθεια ή το Περπάτημα τους στη Γη ή την Επιστροφή τους στο Κενό, ως εκεί επιλέξουν και αποφασίσουν για τη Δευτέρα Παρουσία.

Κάθε Βήμα σας θα έχει Θυμό, κάθε Περπάτημα για σας Χαρά.

Καλή Όαση, καλή Ομορφιά για όσους ανοίξουν και δεχθούν αυτό που θα συμβεί αύριο την απογευματινήν ώρα.

Ευλογητός ο Θεός ως περπάτημα και Ομορφιά Ανθρώπινης Αλήθειας.

Αμήν.

 

 

Μοιραστείτε το