ΕλληνικάEnglish

«Λάβετε Σοφία Δύναμης, Λογική Ψυχής»Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου
την Κυριακή 26/10/2014 και είχε θέμα: «Ο Δαυίδ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να αφαιρέσει το Φόβο της Δύναμης»


Ο Φόβος της Δύναμης οδηγεί στον αποκεφαλισμό. Η Ενοχή της Δύναμης την οδηγεί στην Άρνηση. Όταν φοβάστε συρρικνώνετε την Δύναμη και αφαιρείτε την Σοφία. Τη στιγμή που είστε ένοχοι αρνείστε τη Δύναμή σας, την Αγάπη σας και τη Σοφία σας για τον Εαυτό σας.

Η Πρώτη Δύναμη είναι αυτή που σε οδηγεί στη Γη, Η Δεύτερη Δύναμη είναι αυτή που αρνείσαι τη Γη. Ως Σώμα και Ψυχή μία είναι η Δύναμη, άνευ Ενοχής και Φόβου Εαυτού.

Ο λόγος που το Κακό ενοχοποίησε τον Έρωτα και απέκρυψε την ερωτική μου ζωή στη Γη είναι για να βιώνουν οι άνθρωποι Φόβο και Ενοχή για τη Χαρά, την Απόλαυση και τη Γεύση του Σώματος και της Ψυχής.

Γεύεστε τα συναισθήματα για να ενώσετε την Αγάπη με τη Δύναμη, αισθάνεστε το Σώμα σας για να ενώσετε την Δύναμη με την Αγάπη, και νιώθετε την Ανάγκη της Ψυχής ως ολοκλήρωση Σοφίας, Δύναμης και Αγάπης. Αυτό από τον Ουρανό. Από τη Γη: Ψυχή, Αγάπη, Δύναμη, Σοφία.

Διδάχθηκε η Γη την Απαξίωση μέσα από τη δική μου Σταύρωση και εσφαγίσθηκε με τον Σταυρό ως Σύμβολο Ζωής, αφαιρώντας την ένδειξη του Θανάτου και την Πόρτα του Σκότους.

Τώρα η Δύναμη Δαυίδ στην Ένωση με Αγάπη Χριστίνας σφραγίζουν με Πεντάκτινο Αστέρι τη Διαδρομή της Γης και τις Ψυχές που έρχονται στο Δρόμο αρνιώντας το Σταυρό και την Πόρτα του Σκότους ως αυτοί βιώσουν τη Ζωή ως Φως, ως Δύναμη, ως Ανάγκη, ως Αγάπη Ψυχής και Σοφία Εαυτού.

«Κι ελάλησον ο κόκορας τρεις φορές». Έτσι λαλεί για τις Ψυχές. Την πρώτη αρνείστε τη Ζωή, τη δεύτερη αρνείστε τον Εαυτό, την τρίτη αρνείστε την Ψυχή.  

«Και ως ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτω». Ο Πατέρας ένωσε Ζωή - Εαυτό - Ψυχή.

 

Μέσα από την ανθρώπινη ζωή στη Γη εν τη θελήσει του Εαυτού ενάντια του χωρισμού, της ιδίας Θέλησης και Ανάγκης ως Σοφία, Δύναμη, Αγάπη, Ψυχή ευλογήθησαν και εσφραγίσθησαν ως Ενέργεια Φωτός στη Γη.

Ως οι σταυροί σπάσουν, και οι πέτρες ραγίσουν και τα νερά αποσυρθούν αυτό ως ένδειξη της Δύναμης του Δαυίδ στη Γη και του Πατέρα και Θεού ημών, αυτό ενδείξει και λαλήσει ως κόκορας στις Ψυχές των ανθρώπων εκ μακρόθεν και πλησίον αυτού και ελάβουν μήνυμα ζωής. Ως αυτοί με Δύναμη και Αγάπη χωρίς Φόβο και Ενοχή ανοίξουν την Πόρτα του Κακού και ελευθερώσουν τις Ψυχές προς τη Θέληση και την Ανάγκη του Εαυτού τους.

Ανοίξτε το Δρόμο, ανοίξτε τη Θέληση, ανοίξτε την Εμπιστοσύνη, ανοίξτε την Ανάγκη και λάβετε τη Δύναμη ωσάν Ενέργεια Σώματος και την Αγάπη ωσάν Χαρά Ψυχής με Σοφία Εαυτού και Επίγνωση επί της Διαδρομής της Γης.

Αφαιρώ ως εμπόδιο Ζωής την Ενοχή, αφαιρώ ωσάν εμπόδιο το Φόβο και την Κρίση της Δύναμης ως αυτή ωσάν Απόφαση Ψυχής ευλογήσει τη Διαδρομή τη δική του ως Σοφία, των ανθρώπων ως Δρόμο.

Λάβετε Σοφία Δύναμης, Λογική Ψυχής. Καλή Διαδρομή.

Δαυίδ και Χριστίνα Καλή Όαση.

Αμήν.

Δαυίδ

Σφραγίζεται η Προσευχή κα τα πλέγματά σας με Θέληση Ψυχής στο Όνομα του Πατέρα - από εκεί λαμβάνετε τη Σοφία. Στο Όνομα του Κυρίου – Αγάπη Εαυτού. Στο Όνομα του Δαυίδ – Δύναμη για να περπατήσετε. Στο Όνομα της Χριστίνας – με Εμπιστοσύνη στον Εαυτό σας. Στο Όνομα του Αγίου Πνεύματος – όποιος περπατάει έχει ό,τι χρειάζεται. Και όλα αυτά με αναγνώριση επιστέφουν στον Έναν και Μοναδικό Θεό. Η Ιεραρχία είναι σαφής: Πατέρας – Παναγία – Ψυχές.

 

 

Μοιραστείτε το