ΕλληνικάEnglish

«Δύναμη και Αγάπη σε Ένωση στη Σοφία του Ουρανού»



«Δύναμη και Αγάπη σε Ένωση στη Σοφία του Ουρανού»

Το Μήνυμα που ακολουθεί δόθηκε από τον Κύριο μέσω της Χριστίνας Μανουηλίδου την Κυριακή 12/10/2014 και είχε θέμα: «Από τους Δύο Δρόμους στον Έναν».


Δόξα εν υψίστοις Θεό εν ανθρώποις Ευλογία.

Δύο λάμψεις Φωτός ενώθηκαν στη Σοφία του Ουρανού και έλαβον Ευλογία επί της Γης ως αυτοί ένωσαν και αποδέχθηκαν και συγχώρεσαν τη Διαδρομήν τους εις τη Γην και έλαβον Θέση στη Σοφία του Ουρανού, ως Υιός μου στη Γη Δαυίδ και ως Θυγατέρα Χριστίνα, βιώσαντες την Αλήθεια της Ένωσης αυτής ως Χαρά επί της Γης.

Άγγελοι έλαβον την πονηρίαν αυτών και αφαίρεσαν αυτήν από τα σώματα αυτών, ως αυτή τη θέση χωρέσει η Δύναμη για τον Δαυίδ και η Αγάπη για τη Χριστίνα.

Από την σήμερον πρωινήν ώρα, Δαυίδ, άρχισε η Ευλογία της Δύναμης ως εσύ διασπείρεις και διοχετεύσεις στη Γη με Αγάπη και Σοφία. Ως εσύ Χριστίνα βίωσες την αναβολήν αυτήν και εδόθη χώρος, ως εσύ γειώσεις την Αγάπη επί της Γης μέσα από την Αλήθεια και την Σοφία του Ουρανού.

Έλαβον Πνεύμα Επουράνιο και εδόθησαν στη Γη η Δύναμη και η Αγάπη ως Ένωση. Η Σοφία απλώθηκε, η Αίσθηση δυναμώνει.

Οι ασθενούντες και οι πορεύοντες τον Δρόμο αυτόν θα λάβουν Ίαση επί της Γης και Ψυχικήν Θέληση δια τις Ανάγκας των εις τους Ουρανούς, ως εσείς θελήσετε και ανοίξετε την Αγκαλιά σας στους Θεού θέλοντος και Δαυίδ επιτρέπoντος.

Ότι μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αρνιόντουσαν στη Γη το είχαν παραδώσει στην πονηρίαν τους και στα κακά τους συναισθήματα, ως αυτό λάβουν ως επίγνωση και περπατήσουν το Δρόμο του Φωτός και της Αλήθειας και λάβουν Πνεύμα Επουράνιο στην Ψυχική τους Ενέργεια ως αυτοί θελήσουν και παραδώσουν εις το Φως το Αληθινό.

Οι Ψυχές λαμβάνουν γνώση, διαχέεται η Αίσθηση, ο Δαυίδ δυναμώνει, η Χριστίνα αισθάνεται Αγάπη και Χαρά. Οι άνθρωποι διαφοροποιούν τη Ζωή από το θάνατο, τη Ζωή από τον Ουρανό, τη Ζωή από τη Γη.

 

Ελένη, λάβε Επίγνωση των όσων έγιναν επί της Γης, των όσων αισθάνθηκε το Σώμα σου, των όσων έλαβε το Πνεύμα σου και άσε το χώρον εις την Ψυχήν για να λάβεις τη Θεραπεία από τον Δαυίδ στο Πνεύμα σου, και από τη Χριστίνα στα χέρια σου. Ως εσύ είσαι έτοιμη εντός επτά ημερών αφήνεις και παίρνεις Πνεύμα και Θεραπεία.

Όσες Ψυχές ακουστούν θα πάρουνε Θέληση, Αγάπη και Δύναμη Εαυτού.

Δαυίδ ευλόγησε αυτούς ωσάν Αλήθεια, ωσάν Φως, ωσάν Δύναμη.

Δαυίδ.

Εις το Όνομα του Πατέρα, εις το Όνομα του Υιού Του Ιησού Χριστού, εις το Όνομα του Υιού Του Δαυίδ, εις το Όνομα της Κόρης Χριστίνας, εις το Όνομα του Αγίου Πνεύματος, και όλα αυτά εις τον Έναν και Μοναδικό Θεό Πατέρα ημών.

Να θυμάστε: Πάτερας – Παναγία – Ψυχές.

Πάρτε το χρόνο σας.

Χριστίνα

Όσοι εμπιστευτείτε την Ενέργεια αυτή ωσάν Ίαση, ακουμπήστε το χέρι σας στο σημείο που θέλετε να θεραπευτεί.

Εμπιστοσύνη και Δύναμη Δαυίδ, λάβετε Ίαση εκ της Θελήσεώς σας.

Αμήν.

Μοιραστείτε το