ΕλληνικάEnglish

Εμείς και οι Άλλοι...

Μέσα στην Άγνοια ο Νους λειτουργεί με σκοπό να μας απομακρυνθεί από τις πληγές μας… 

 

Ο πόνος του παρελθόντος είναι συχνά πολύ έντονος και η αγωνία πολύ μεγάλη για να τα αντέξει κανείς και να τα βιώσει… 

 

Έτσι, ο Νους δημιουργεί τον φανταστικό μας κόσμο μέσα στον οποίο μπορούμε να επιβιώνουμε…

 

Όταν ο Παρατηρητής αναλαμβάνει τα ηνία, ο Νους μικραίνει και αφήνει χώρο στα συναισθήματα, εωσότου αυτά βιωθούν κι απελευθερωθούν. Είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται σταδιακά διότι τα νευρικά κύτταρα δεν αντέχουν την μαζική έκλυση αυτή της ενέργειας … 

 

Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του Εαυτού μας που περιμένει να απελευθερωθεί από το σημείο εκείνο που είναι δεσμευμένο (μητέρα, πατέρας, το σύστημα που στηρίζουμε). Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας, σηματοδοτεί την αποδέσμευση του Εαυτού από το σημείο αυτό.

 

Ας φανταστούμε το Κέντρο μας σαν ένα μεγάλο πυρήνα, μέσα στον οποίο εγκλείονται τεράστια ποσά διαθέσιμης Ενέργειας. 

 

Όσο η συνειδητότητά μας βρίσκεται σε λήθη, γύρω από τον πυρήνα μας προσαρτώνται διάφοροι «δορυφόροι», που αντιπροσωπεύουν το άμεσο περιβάλλον στο οποίο επιβιώνουμε (μητέρα, πατέρας, αδέλφια, οι φίλοι μας), αντλώντας από το Κέντρο μας την Ενέργεια που προορίζεται για την δική μας, την προσωπική μας ανάπτυξη.

 

Πάνω σε αυτούς τους αρχικούς δορυφόρους, προσαρτώνται αργότερα κι άλλοι όπως για παράδειγμα το συγγενικό, το επαγγελματικό και το κοινωνικό μας πλαίσιο, και έτσι σταδιακά υφαίνεται ένα δίκτυο που τελικά υποστηρίζει τον «φανταστικό κόσμο» του Νου. 

 

Όταν η συνειδητότητά μας ξεκινά το ταξίδι της αφύπνισης, πολλοί από αυτούς του «δορυφόρους» παύουν να εξυπηρετούν την Αλήθεια μας και χάνουν την ισχύ τους. Καθώς τα προσαρτήματά τους αποσύρονται από το Κέντρο μας, τα ποσά Ενέργειας που αντλούσαν όλο αυτό το διάστημα από τον πυρήνα μας, επιστρέφουν στην αρχική πηγή εκπόρευσης…. στο Κέντρο μας!

 

Έτσι, η απελευθέρωση του Εαυτού μας από τα σημεία δέσμευσης σηματοδοτεί την κατάρρευση του παλαιού συστήματος -ενός συστήματος που δημιουργήθηκε υπό καθεστώς λήθης- ενώ ταυτόχρονα η πρωταρχική μας Ενέργεια είναι πλέον διαθέσιμη σε εμάς για να πραγματώσουμε τις αλλαγές και να κατακτήσουμε τους στόχους που θα μας οδηγήσουν στο επόμενο βήμα του προσωπικού μας δρόμου…

 

Μοιραστείτε το